Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

1.2. Thông tin thú cưng

- Thông tin của người đăng, và thú cưng. Thông qua số microchip đăng ký và đặc điểm nhận dạng, chủ nuôi có thể dùng chúng làm bằng chứng nhận lại thú nuôi của mình
 
Góp ý