Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ
1.1. Sử dụng tìm kiếm
- Thanh chuyển hướng giúp chuyển nhanh giữa các mục
- Thanh tìm kiếm nhập tìm kiếm thú cưng theo tên thú cưng hoặc số microchip đã được đăng ký
- Biểu tượng chứng nhận thú cưng DDC chỉ hiển thị sau khi được hội thú cưng phê duyệt, để nhận biểu tượng trên, hãy liên hệ ban quản trị

 
Góp ý