Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

1.3.2. Người cần đăng bán


- Chọn [Cần mua] để nhập thông tin thú cưng muốn mua, bảng mẫu sẽ hiện ra như sau:

- Thông tin giống, loài có thể chọn nhanh từ gợi ý sau khi nhập một phím bất kỳ
- Chọn [Thêm cần mua] để hoàn tất
CHÚ Ý: Yêu cầu mua cần thời gian để xét duyệt, những thông tin không hợp lệ có thể bị bỏ qua
 
Góp ý