Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

3.1. Thêm thú cưng

- Ở trang quản lý chọn nút [+] Phía dưới “Danh sách thú cưng”

- Nhập thông tin vào mẫu như hình dưới:

Chọn “Thên thú cưng” để hoàn tất
CHÚ Ý:
Các trường có dấu hoa thị là bắt buộc
Ngày sinh có thể nhập trực tiếp dưới dạng ngày/tháng/năm hoặc chọn từ bảng gợi ý
Giống, loài, xuất xứ sẽ xuất hiện gợi ý khi nhập ký tự bất kỳ, nhấn vào gợi ý bên dưới để điền nhanh

Cha mẹ có thú cưng thể thêm từ dấu [+] bên cạnh hoặc tìm kiếm theo số điện thoại chủ nuôi
Thú cưng sau khi thêm cần một khoảng thời gian xét duyệt để hiện thị tại trang tìm kiếm, nếu không thấy thú cưng tại trang chủ, hãy liên hệ ban quản trị
Một số trường hợp thông tin thú cưng không đúng sẽ bị xóa không báo trước
 
Góp ý