Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

3.2.2. Gửi yêu cầu đến ban quản trị


- Chọn [yêu cầu] để gửi yêu cầu đến ban quản trị, chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể
- Nếu yêu cầu không có trong danh sách, hãy nhập yêu vào vào yêu cầu khác rồi nhấn [Gửi]
CHÚ Ý: Yêu cầu cần thời gian để xét duyệt, những yêu cầu khác không hợp lý có thể bị bỏ qua
 
Góp ý