Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

5.1. Tìm lại mật khẩu

- Vetvn.com hỗ trợ tìm lại mật khẩu tại trang đăng nhập.

- Chọn [Lấy lại ngay], sau đó nhập tên đăng nhập hoặc email người dùng, xong chọn [Lấy lại mật khẩu] để hoàn tất
 

- Hệ thống sẽ gửi mail về địa chỉ email khớp với thông tin nhập ở trên
- Nếu sai tên đăng nhập hoặc tên đăng nhập không có địa chỉ Email, hệ thống sẽ báo lỗi
- Thư gửi về có dạng như sau:    

- Nhập mã xác nhận gửi về vào mẫu bên dưới, sau đó, nhập lại mật khẩu mới để hoàn tất
 

 
Góp ý