Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

2.1. Đăng ký

- Ở trang chủ, chọn 1 trong bất kỳ mục dưới đây:

- Chọn đăng ký ngay để vào mục đăng ký

- Điền thông tin vào mẫu dưới:

- Chọn Đăng ký để hoàn tất
CHÚ Ý:
Tên đăng nhập không được trùng với người khác, và chỉ được sử dụng chữ và số
Mật khẩu và mật khẩu xác nhận phải trùng nhau, nhớ chú ý Caps Lock trên máy tính và ngôn ngữ nhập liệu
Các trường thông tin cá nhân không được bỏ trống
Số điện thoại không được nhập trùng
Một số trường hợp không cung cấp đúng thông tin sẽ bị khóa không báo trước
 
Góp ý