Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

4.1. Tổng quát


- Thông tin chi tiết thú cưng sẽ hiển thị ở đây      
- Lược sử bao gồm thông tin thêm như: Số lần phối, tình trạng sức khỏe, nguồn gốc,… dùng để giới thiệu thêm. Sau khi chỉnh sửa lược sử, chọn  để lưu lược sử.
 
Góp ý