Trang chủ | Bán | Mua | Phối | Trang trại | Bác sĩ

1. Nhập danh sách lên hệ thống VETVN.VN, hoặc liên hệ số điện thoại 02626 290609 đễ được hướng dẫn.

2. Lập danh sách chó cần gắn chip và điền đầy đủ thông tin cần thiết.

3. Nộp lệ phí cấp giấy:

               Loại a: 500.000đ Loại b: 300.000đ

                     a) Sử dụng Microchip Đức: 500.000đ

                     b) Sử dụng Microchip phổ thông: 300.000đ

4. DDC Kiểm tra thông tin:

          a) DDC xác thực thông tin: Đại diện DDC đến kiểm tra cún cần xác nhận, chụp hình, bắn Microchip. Điền thông tin vào hệ thống.

          b) Chủ trại chó được cung cấp Microchip, tự gắn chip, trong quá trình gắn quay phim khi đọc chip trên chó bằng máy đọc chip, chụp hình gửi về DDC.

5 DDC Đăng thông tin trên VETVN.VN:

          a) Để xác thực, công khai thông tin chính xác về chủ nuôi trên VETVN.VN.

          b) Giấy được cấp sẽ gửi về địa chỉ của chủ cún yêu cầ

Góp ý